ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Hazine Arazisi : Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazidir.

Hisse : Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır.

HVAC : Binalardaki klima kontrol sistemini ifade eden bir kısa addır.