ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Zorunlu Deprem Sigortası : Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.