ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


Rüçan Hakkı : Serbest piyasada, bir malın (gayrimenkulün) satın alınmasına veya kiralanmasına dair alınan bir icaba (teklife) uyma (kabul etme) veya bunun üzerine çıkma fırsatını (ilk olarak belirli) bir kiracıya veya alıcıya vermesi için, mülk sahibi ile varılan bir opsiyon anlaşması şeklidir.