Kurumsal gayrimenkul kullanıcılarının kiralama / satın alma süreçlerinde, ihtiyaçlara uygun gayrimenkuller araştırılır, değerlendirilir ve raporlanır.

+ Kurumun gayrimenkul ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alan hesaplamasının yapılması,
+ Zamanlama tablosunun hazırlanması,
+ Gayrimenkul alternatiflerinin araştırılması,
+ Alternatiflerin rapor halinde sunulması ve düzenli güncellenmesi,
+ Ön değerlendirmelerin yapılması ve bina turlarının düzenlenmesi,
+ Seçilen alternatifler için niteliksel ve finansal analizlerin yapılması,
+ Mal sahipleriyle pazarlık görüşmelerinin yürütülmesi,
+ Kontrat görüşmelerinde danışmanlık edilmesi hizmet adımlarını kapsar.

Bu hizmet, kira getirisinden faydalanma amacı ile kiracılı gayrimenkul satın alma talebi olan yatırımcılar ve yatırım fonlarına da benzer kalitede sunulur.