Gayrimenkulün en hızlı ve en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde kiralanması / satılması sürecinde mal sahibine verilen hizmetlerdir.

+ Pazarlama stratejilerinin oluşturulması,
+ Pazarlama araçlarının hazırlanması,
+ Gayrimenkulün piyasaya tanıtılması,
+ Rekabetin düzenli takibinin yapılması,
+ Potansiyel müşterilerle görüşmelerin yürütülmesi ve takibinin yapılması,
+ Kiracı / Alıcı ile pazarlık görüşmelerinin yürütülmesi,
+ Kontrat görüşmelerine danışmanlık edilmesi adımlarını kapsar.