Ofis projelerinin en karlı ve hızlı pazarlanması amacıyla, tasarım aşamasından itibaren projelerin piyasa ihtiyaçlarına uyarlanması için yatırımcı ve geliştiricilere verilen bir hizmettir.

+ Piyasa araştırması yapılarak doğru hedef kitlenin belirlenmesi,
+ Piyasa araştırması yapılarak rekabetin analiz edilmesi,
+ Projenin şehir planlamasında uyumu ve şehir planlamasındaki yerinin belirlenmesi,
+ En karlı kullanım için mağaza, ofis alanı ve destek fonksiyonlarının(konferans salonu, yemekhane vb.) kullanım riskinin belirlenmesi,
+ Mimari ve teknik ekiple birlikte en yüksek getiriyi sağlayacak ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren tasarımın belirlenmesi,

Tasarım kriterlerinin projede uygun şekilde çözümlenmesinin takip edilmesi adımlarını kapsar.